Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
31.05.2011 Vyúčtovanie úroku z omeškania
2270001120
74.24 € Obec Hnilčík VSE a. s., Košice 25.01.2011
31.05.2011 Poplatok za uzavretie Dohody o úhrade dlhu formou splátok
227001120
6.00 € Obec Hnilčík VSE a. s., Košice 25.01.2011
31.05.2011 Faktúra za predaj drveného kameniva
22110019
118.68 € Obec Hnilčík VSK MINERAL s. r. o., Košice 28.01.2011
31.05.2011 Za dodaný tovar do Školskej jedálne
1/2011
271.65 € Obec Hnilčík Potraviny VLADKA, Hnilčík 31.01.2011
31.05.2011 Za prevádzku vodovodov za mesiac január
142011
99.58 € Obec Hnilčík AQUASPIŠ spol. s. r. o., Spišská Nová Ves 28.01.2011
31.05.2011 Dotácia na pravidelnú dopravu z obce Hnilčík do Sp. Novej Vsi - január 2011
33.19 € Obec Hnilčík EUROBUS a. s., Košice 31.01.2011
31.05.2011 Faktúra za elektrickú energiu za opakované plnenie
2802.00 € Obec Hnilčík VSE a. s., Košice 25.01.2011
31.05.2011 Faktúra za elektrinu za opakované plnenie
2270031991
436.00 € Obec Hnilčík VSE a. s., Košice 25.01.2011
31.05.2011 Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovanie
2270001120
591.55 € Obec Hnilčík VSE a. s., Košice 31.01.2011
31.05.2011 Faktúra za telefón, internet, e-mailovú schránku
6722938746
25.48 € Obec Hnilčík Slovak Telecom a. s., Bratislava 04.02.2011
31.05.2011 Aktualizácia programu KATASTER NET - 2011
2011011
76.50 € Obec Hnilčík Danka Tkáčová, DM-Servis, Kapušany 01.02.2011
31.05.2011 Za zasielanie informácií o dianí v samospráve, dotáciách a grantoch pre samosprávy na rok 2011
329134
32.86 € Obec Hnilčík SAMNET - informačný systém samosprávy, Zlaté Moravce 31.01.2011
31.05.2011 Za telefónne hovory - Budúcnosť
3722938770
7.51 € Obec Hnilčík Slovak Telecom a. s., Bratislava 04.02.2011
31.05.2011 Za telefónne hovory, internet, e-mailovú schránku - Ocú
0722961977
25.18 € Obec Hnilčík Slovak Telecom a. s., Bratislava 04.02.2011
31.05.2011 Zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodňovanie odpadu za mesiac január 2011
1031100119
272.00 € Obec Hnilčík Brantner NOVA s. r. o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 07.02.2011
Zobrazených 178876 - 178890 z celkových 184498.
1 2 11922 11923 11924 11926 11928 11929 11930 12299 12300