Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
20.05.2011 odvádzanie a čistenie odpadových vôd
352/5/1/2011
0.33000 €/m³ Križovská Viera Obec Spišský Štiavnik 18.05.2011
19.05.2011 Zmluva o nájme hrobového miesta
1.66 €/rok Špirková Emília Obec Ordzovany 19.05.2011
19.05.2011 Zmluva o nájme hrobového miesta
1.66 €/rok Dubecký Imrich Obec Ordzovany 19.05.2011
19.05.2011 Záložná zmluva na stavbu bytového domu sv. Ondreja č. 251 na zabezpečenie pohľadávky zál. veriteľa v sume 217 190,00 €.
11/2011
0.00 € Obec Spišské Hanušovce Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR Bratislava 28.04.2011
19.05.2011 o využívaní elektr. služieb
P-3791617300
0.00 € Základná umelecká škola Nemšová Union zdravotná poisťovňa,a.s. 28.04.2011
19.05.2011 Kosenie verejných priestranstiev obce
12/2011
170.00 €/mesiac Obec Spišské Hanušovce Vladimír Hadidom, Sp. Hanušovce 233 16.05.2011
19.05.2011 Zmluva o nájme hrobového miesta
1.66 €/rok Kudrnová Terézia Obec Ordzovany 18.05.2011
18.05.2011 Zmluva o bežnom účte pre príjem dotácií samospráv
1374/05/0511
0.00 € Obec Nižné Repaše Dexia banka Slovensko,a.s. 04.05.2011
18.05.2011 Predaj pozemku KN-C parc.č. 434/4 v k.ú. Pribylina
125.57 € Petra Mikušová Obec Pribylina 16.05.2011
18.05.2011 Zmluva o nájme hrobového miesta
1.66 €/rok Koperdáková Anna Obec Ordzovany 18.05.2011
17.05.2011 Zmluva o nájme hrobového miesta
1.66 €/rok Kočišová Alžbeta Obec Ordzovany 17.05.2011
17.05.2011 nájom hrobového miesta
123
29.85 € Pilátová Viktória Obec Spišský Štiavnik 13.05.2011
17.05.2011 audit účtovnej závierky
Zml. o pos.sl.9/2011
1000.00 € Obec Spišský Štiavnik Ing. Jozef Majerčík 02.05.2011
17.05.2011 Zmluva č. 52/2011 o zriadení a prevádzkovaní internetového portálu (webového sídla),
52/2011
9.00 €/mesiac Obec Nižné Repaše RVC-ZO so sídlom v Štrbe 28.02.2011
17.05.2011 Obchodné podmienky k Zmluve č.52/11
52/2011OP
9.00 €/mesiac Obec Nižné Repaše RVC -ZO so sídlom v Štrbe 28.02.2011
Zobrazených 31366 - 31380 z celkových 31824.
1 2 2088 2089 2090 2092 2094 2095 2096 2121 2122