Verejné obstarávanie

Datum zverejnenia Predmet zákazky/Číslo zákazky Cena zákazky Objednávateľ Partner Dátum obstarania
07.08.2017 Komunikácia ku kostolu
10326.91 € s DPH Obec Výborná Juno DS, s.r.o. 06.06.2017
07.08.2017 Komunikácia a chodníky k bytovým domom - 12. nájomných bytov nižšieho štandardu
9706.55 € s DPH Obec Výborná Juno DS, s.r.o. 06.06.2017
07.08.2017 Cesty a chodníky v areáli školy
16/2017
83431.20 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Pavel Bachleda BAPAS 28.07.2017
04.08.2017 Počítačová učebňa - server, záložný zdroj, Windows server, licencie
2085.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy Avalon IT s.r.o. 28.02.2017
04.08.2017 Zero učebňa - Cara pre 15 ZERO CLIENTOV
4375.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy Avalon IT s.r.o. 25.04.2017
31.07.2017 Správa, údržba a modernizácia verejného osvetlenia
333/2017
104400.00 € s DPH Obec Švábovce Východoslovenská distribučná, a.s. 12.04.2017
28.07.2017 Regenerácia verejného priestranstva,časť Baňa - Chodníky
579/2017
75740.16 € s DPH Obec Švábovce Linstav s.r.o. 17.07.2017
16.05.2017 IBV Dolinky II. Švábovce - SO 08 Komunikácie a chodníky - 1. časť
410/2017
28768.93 € s DPH Obec Švábovce Inžinierske stavby, a.s. 10.05.2017
13.04.2017 Vypracovanie PD vrátane rozpočtu a výkazu výmeru v zmysle stavebného zákona SR pre stavbu "Miesna komunikácia Na Pastierskych II so zapracovaním úkonu inžinierskej siete plynofikácie.
78/2017
4900.00 € s DPH Obec Važec Ing.Ján Bobák, autorizovaný architekt 22.02.2017
23.03.2017 Nové motorové vozidlo Citroën Brlingo
32/2016
17194.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce H MOBIL, s.r.o. 09.12.2016
23.03.2017 Zimné čistenie komunikácií
28/2016
39.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ján Frankovský 27.12.2016
23.03.2017 spracovanie projektového zámeru, žiadosti o NFP, implementácia projektu, verejné obstarávanie
132/2017
13020.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Euro Dotácie a.s. 27.02.2017
10.03.2017 Server, záložný zdroj, Windows server, licencie
2085.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy Avalon IT s.r.o. 28.02.2017
10.03.2017 Inštalácia servera, clientov, montáž, doprava
845.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy Viktor Palutka -IT HERO 28.02.2017
15.02.2017 vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely územného a stavebného konania pre inžinierske siete : projekt vodovodu, splaškovej kanalizácie, prečerpávacaj stanice a výtlačného potrubia
676/2016/IlaA.
4950.00 € s DPH Obec Važec Ing.Ján Bobák, autorizovaný architekt 27.12.2016
Zobrazených 91 - 105 z celkových 263.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 17 18