Verejné obstarávanie

Datum zverejnenia Predmet zákazky/Číslo zákazky Cena zákazky Objednávateľ Partner Dátum obstarania
30.10.2019 Vypracovanie PD- Dobudovanie nových komunikácií Švábovce - osada
555/2019
8600.00 € s DPH Obec Švábovce Ing. Jozef Imrich 19.08.2019
29.10.2019 Kamerový systém obce Hozelec
zo dňa 21.10.2019
9814.47 € s DPH Obec Hozelec Daltech, s.r.o. 21.10.2019
29.10.2019 "Výstavba detského ihriska", projekt s názvom : Hrou ku zdraviu.
zo dňa 19.7.2018
13276.80 € s DPH Obec Hozelec INTERSYSTEM EU s.r.o. 19.07.2018
29.10.2019 Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice
zo dňa 20.11.2018
37778.94 € s DPH Obec Hozelec LINSTAV, s.r.o. 20.11.2018
09.10.2019 Dodávka materiálu a stavebných prác na uvedenom diele podľa PD
17/2019
42801.24 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Ekospol Recycling, s.r.o. 03.10.2019
30.08.2019 Dodávka stavebných práv vrátane materiálu na realizáciu stavby
14/2019
152325.80 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Roof Tops Dominik Grivalský 26.07.2019
30.08.2019 Dodávka a montáž hracích prvkov detského ihriska
1/2019
8848.92 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Enercom s.r.o. 30.05.2019
09.08.2019 nadstavba byt. domu Sp.Štiavnik - zateplenie objektu a výmena okien
62487.82 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Migi, spol. s r. o. 23.01.2019
30.07.2019 Stavebno-technické úpravy - ZŠ s MŠ Švábovce
87/2019
36207.06 € s DPH Obec Švábovce STAVBYaOPRAVY s.r.o. 14.02.2019
30.07.2019 Vybavenie odborných učební - ZŠ s MŠ Švábovce, časť 1-Didaktické pomôcky
74788.91 € s DPH Obec Švábovce Drevona Interiors s.r.o. 08.10.2018
30.07.2019 Vybavenie odborných učební - ZŠ s MŠ Švábovce, časť 2-IKT
16263.74 € s DPH Obec Švábovce Mivasoft, spol. s r .o. 08.10.2018
30.07.2019 Vybavenie odborných učební - ZŠ s MŠ Švábovce, časť 3 - nábytok
23105.64 € s DPH Obec Švábovce Drevona Interiors s.r.o. 08.10.2018
07.03.2019 Prístavba sociálnych zariadení k hasičskej zbrojnici–plynovod, plynofikácia a vykurovanie
89/2019
10591.25 € s DPH Obec Švábovce Inštalaterm s.r.o. 11.02.2019
07.03.2019 Prístavba sociálnych zariadení k hasičskej zbrojnici–zateplenie objektu
92/2019
17915.79 € s DPH Obec Švábovce Ľubomír Škorňák LS Therm 12.02.2019
07.02.2019 Spracovanie zmeny Územného plánu obce Hozelec v lokalite Kotlisko
zo dňa 27.11.2018
1320.00 € s DPH Obec Hozelec ARCHITEKTI ON:OFF, s.r.o. 27.11.2018
Zobrazených 61 - 75 z celkových 263.
1 2 3 5 7 8 9 17 18