Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Faktúra 09.01.2019 Poradenska činnosť
242018
400.00 € s DPH Obec Lomnička Stanislav Šivčo
Faktúra 09.01.2019 Telefon
8217327206
46.44 € s DPH Obec Lomnička Slovak Telekom
Faktúra 09.01.2019 Mazerial
2018/081
400.00 € s DPH Obec Lomnička Krajovič Rudolf
Faktúra 09.01.2019 Baterka
179024002
66.36 € s DPH Obec Lomnička Alza
Faktúra 09.01.2019 Voda
518164883
104.48 € s DPH Obec Lomnička Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Faktúra 09.01.2019 Servis PC
2018089
200.00 € s DPH Obec Lomnička BAJAN IT s.r.o.
Faktúra 09.01.2019 Office
1800459
258.90 € s DPH Obec Lomnička BAJAN IT s.r.o.
Faktúra 09.01.2019 Telefon
8217937039
14.60 € s DPH Obec Lomnička Slovak Telekom
Zmluva 27.12.2018 Zmena článku I. kúpnej zmluvy: Predávajúci je výlučným vlastníkom pozemku parc.č. KN-C 131/1 - ostatné plochy o výmere 3567 m2, vedenej na LV č.1 pre obec a k.ú. Lomnička v 1/1.
0.00 € bez DPH Jaroslav Mirga a manželka Natália Mirgová Obec Lomnička
Zmluva 20.12.2018 Celková výmera Budúceho predmetu prevodu pozemkov 22 069 m2
0.00 € bez DPH Obec Lomnička PELETY s.r.o.
Zmluva 11.12.2018 Úrazové poistenie Aktivačná činnosť v Obci Lomnička
9140053908
692.00 €/rok bez DPH Obec Lomnička UNIQA poisťovňa, a.s.
Zmluva 26.11.2018 Bezplatný prevod hnuteľného majetku štátu
2018_MPC_ŠOV_ZŠDB058
0.00 € bez DPH Obec Lomnička Metodicko-pedagogické centrum
Zmluva 08.11.2018 Predávajúci odpredáva a kupujúci kupujú novoutvorenú parcelu KN-C 131/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 82 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 82 m2 x 4,00 €/m2 = 328,00 € ( slovom: tristodvadsaťosem eur ), táto bude uhradená na účet predávajúceho pred podpisom zmluvy.
328.00 € bez DPH Jaroslav Mirga a manželka Natália Mirgová Obec Lomnička
Faktúra 05.11.2018 vodne
518103895
3.92 € s DPH Obec Lomnička PVPS
Faktúra 05.11.2018 pracovne naradie
2018001
376.29 € s DPH Obec Lomnička Maria Satalova
Faktúra 05.11.2018 telefon
8201969945
41.43 € s DPH Obec Lomnička Telekom
Faktúra 05.11.2018 internet
8201969972
16.44 € s DPH Obec Lomnička Telekom
Faktúra 05.11.2018 tonery
21018001197
128.75 € s DPH Obec Lomnička TJ Invest s.r.o.
Faktúra 05.11.2018 stavebny material
20170046
778.21 € s DPH Obec Lomnička J.D.J.Trans s.r.o.
Faktúra 05.11.2018 elektrina
7426310449
1220.00 € s DPH Obec Lomnička VSE
Zobrazených 121 - 140 z celkových 1692.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 84 85