Verejné obstarávanie

Datum zverejnenia Predmet zákazky/Číslo zákazky Cena zákazky Objednávateľ Partner Dátum obstarania
17.04.2012 vypracovanie PD stavby "Obnova obecného úradu Podtureň formou tepelnej ochrany"
1300.00 € s DPH Obec Podtureň Ing. Ján Hlina 06.02.2012
17.04.2012 vypracovanie a odovzdanie žiadosti o dotáciu z EkoFondu
1200.00 € s DPH Obec Podtureň Zuzana Konfederáková 14.02.2012
17.04.2012 rekonštrukcia obrubníkov v obci Jalovec
0.00 € s DPH Obec Jalovec podľa súťaže 19.04.2012
11.04.2012 Zabezpečenie komplexného nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odmadmi
4112011
6000.00 € bez DPH Obec Svätoplukovo ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. 21.11.2011
11.04.2012 Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt rekonštrukcie budovy MŠ
1322012
500.00 € bez DPH Obec Svätoplukovo Regionálna rozvojová agentúra Nitra 13.02.2012
11.04.2012 Vypracovanie projektu na rekonštrukciu budovy materskej školy Svätoplukovo s názvom "Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ"
40/2012
4000.00 € bez DPH Obec Svätoplukovo Ing. Lívia Porubská 26.01.2012
10.04.2012 Oprava podlahy v suteréne ZŠ.
10/04/2012
1509.20 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce MILAD s. r. o. 10.04.2012
Zobrazených 331 - 337 z celkových 337.
1 2 15 16 17 18 19 20 21 23 Nasledujúca »