Verejné obstarávanie

Datum zverejnenia Predmet zákazky/Číslo zákazky Cena zákazky Objednávateľ Partner Dátum obstarania
13.02.2013 Predmetom zákazky je dodávka valcového lisu.
6360.00 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Peter Dulík 13.02.2013
31.01.2013 Nákup nádob na odpad
VO-1/2013
1386.00 € s DPH Obec Huncovce MEVA-SK, s.r.o. Rožňava 25.01.2013
31.01.2013 Vypracovanie auditu účtovnej uzávierky za rok 2012
VO-2/2013
2500.00 € s DPH Obec Huncovce Ing. Mária Kyseľová, Poprad 17.01.2013
29.01.2013 Dodávka a montáž technologického zariadenia ČOV Huncovce
VO-11/2012
3014.40 € s DPH Obec Huncovce W-Control s.r.o., Poprad, Ing.Jarmila Pešková 25.09.2012
28.01.2013 Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
VO-10/2012
2780.00 € s DPH Obec Huncovce ELEKTRO-PROJEKT, Ing. Peter Mihók, Kežmarok 05.09.2012
17.01.2013 Stavebné práce na rozostavanej stavbe "Hospodárska budova, prístavba a nadstavba"
3842.95 € s DPH Obec Podtureň Vladimír Baláž 22.05.2012
17.01.2013 Stožiare a svietidlá s prísl. na VO na ul. O. Jarjabka
1550.90 € s DPH Obec Podtureň TIPLUX s.r.o. 30.05.2012
17.01.2013 Stavebné práce - rozšírenie plynovodu - IBV Podtureň, ul. O.Jarjabka
3316.99 € s DPH Obec Podtureň ENERGAS-KOVÁČ s.r.o. 29.06.2012
17.01.2013 Plynové prípojky k IBV ul. O. Jarjabka: - dlhá prípojka 8,5 m - krátka prípojka 2,5 m
1490.26 € s DPH Obec Podtureň ENERGAS-KOVÁČ s.r.o. 04.07.2012
17.01.2013 Stavebný dozor na stavbu "Regulácia vodného toku Jamníček na ochranu pred povodňami"
3996.00 € s DPH Obec Podtureň INPRO-POPRAD, s.r.o. 16.10.2012
17.01.2013 Oprava zatekania v rohoch bytu č. 5 v BD 502
1623.10 € s DPH Obec Podtureň Vladimír Baláž 30.10.2012
17.01.2013 Prepoj STL plynovodu DN 90 v dĺžke 154,63 m na ul. O.Jarjabka k existujúcemu STL plynovodu DN 90 o dĺžke 161,59 m
1728.62 € s DPH Obec Podtureň PM-Invest, spol. s r.o. 12.12.2012
17.01.2013 Vypracovanie PD stavby "zmena účelu užívania objektu s.č. 240"
2400.00 € s DPH Obec Podtureň Ing.arch.Igor Repa 03.04.2012
17.01.2013 Stavebné práce na rozostavanej stavbe "Hospodárska budova, prístavba a nadstavba"
3296.56 € s DPH Obec Podtureň Vladimír Baláž 28.08.2012
17.01.2013 Oprava okien v BD 501 a BD 502
2900.47 € s DPH Obec Podtureň Vladimír Baláž 11.04.2012
Zobrazených 331 - 345 z celkových 393.
1 2 19 20 21 23 25 26 27