Verejné obstarávanie

Datum zverejnenia Predmet zákazky/Číslo zákazky Cena zákazky Objednávateľ Partner Dátum obstarania
17.01.2013 Plynové prípojky k IBV ul. O. Jarjabka: - dlhá prípojka 8,5 m - krátka prípojka 2,5 m
1490.26 € s DPH Obec Podtureň ENERGAS-KOVÁČ s.r.o. 04.07.2012
17.01.2013 Stavebný dozor na stavbu "Regulácia vodného toku Jamníček na ochranu pred povodňami"
3996.00 € s DPH Obec Podtureň INPRO-POPRAD, s.r.o. 16.10.2012
17.01.2013 Oprava zatekania v rohoch bytu č. 5 v BD 502
1623.10 € s DPH Obec Podtureň Vladimír Baláž 30.10.2012
17.01.2013 Prepoj STL plynovodu DN 90 v dĺžke 154,63 m na ul. O.Jarjabka k existujúcemu STL plynovodu DN 90 o dĺžke 161,59 m
1728.62 € s DPH Obec Podtureň PM-Invest, spol. s r.o. 12.12.2012
17.01.2013 Vypracovanie PD stavby "zmena účelu užívania objektu s.č. 240"
2400.00 € s DPH Obec Podtureň Ing.arch.Igor Repa 03.04.2012
17.01.2013 Stavebné práce na rozostavanej stavbe "Hospodárska budova, prístavba a nadstavba"
3296.56 € s DPH Obec Podtureň Vladimír Baláž 28.08.2012
17.01.2013 Oprava okien v BD 501 a BD 502
2900.47 € s DPH Obec Podtureň Vladimír Baláž 11.04.2012
17.12.2012 Literatúra na zvýšenie čitateľskej gramotnosti 3.5.4 Literatúra pre pedagógov na tvorbu vyučovania zvyšujúce čitateľskú gramotnosť
4400.00 € s DPH Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o 24.08.2012
12.12.2012 Dodávka polystyrénu hr. 30 a 70 mm
3621.22 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Leonina s.r.o. 29.10.2012
03.12.2012 Návrh, dodanie a montáž verejného detského ihriska vrátane dopadových vôd. Súčasťou je aj dodanie a montáž lavičiek a odpadkového koša, konečná úprava priestoru detského ihriska zrovnaním terénu a zatrávnením.
VS 2/2012
16491.60 € s DPH Obec Beňadiková SPORT SERVICE, s.r.o. 26.11.2012
21.11.2012 Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej zastávky - sadové úpravy
12/10/2012
748.34 € s DPH Obec Svätoplukovo Rudbeckia, s.r.o. 12.10.2012
16.11.2012 Dodávka mäsa pre ŠJ pri MŠ v Huncovciach
01
1304.25 € s DPH Materská škola Huncovce Mäso Fedák 30.08.2012
16.11.2012 Dodávka ovocia a zeleniny pre ŠJ pri MŠ v Huncovciach
02
1314.63 € s DPH Materská škola Huncovce Marek Mešár 30.08.2012
16.11.2012 Dodávka tovaru-potravín /obilniny,tuky,sladidlá,vajcia.../pre ŠJ pri MŠ v Huncovciach
03
6592.80 € s DPH Materská škola Huncovce COOP JEDNOTA Poprad, spotrebné družstvo 18.09.2012
15.11.2012 Doplňujúce stavebné práce na stavbe: Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v oblasti Horného Liptova Hybe, Východná,Važec, v časti SS01.2 Kanalizácia obce Hybe-vedľajšie stoky zberača A,so 01.2.1. Kanalizácia-gravitačné potrubia -stoky A4 a A4-1
620/2012
9464.60 € s DPH Obec Hybe Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s.r.o. 17.10.2012
Zobrazených 331 - 345 z celkových 385.
1 2 18 19 20 21 23 25 26