Zmluva

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Anna Butalová

Adresa objednávateľa: Vydrník č.122, 059 14

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vydrník

Adresa dodávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO dodávateľa: 00326747

Predmet zmluvy: Nájom HM. č.293

Zmluvná cena: 2.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.05.2023

Datum zverejnenia: 26.05.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf HM 293.pdf ( veľkosť: 120,9 KB, aktualizované: Piatok 26. Máj 2023 10:06 )