Zmluva

Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Identifikácia

Číslo zmluvy: 83/2023

Názov objednávateľa: základná organizácie SLOVES so sídlom v Batizovciach

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 059 35 Batizovce

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Batizovce

Adresa dodávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO dodávateľa: 00326119

Predmet zmluvy: Úprava priaznivejších podmienok zamestnávania a pracovných podmienok ako sú ustanovené v zákone č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) a v zákone 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 24.05.2023

Datum zverejnenia: 26.05.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Kolektívna zmluva.pdf ( veľkosť: 306,7 KB, aktualizované: Piatok 26. Máj 2023 09:37 )