Zmluva

Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/36/054/161

Identifikácia

Číslo zmluvy: OCÚ ŠV-2023/75-04-D

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Adresa dodávateľa: Hraničná 667/13, Poprad

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: NÁZOV: Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/36/054/161 PREDMET: zmena lehoty na predkladanie evidencie dochádzky ZUoZ k NP Aktivácia ZUoZ - Opatrenie č. 2

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 25.05.2023

Datum zverejnenia: 26.05.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Dodatok č. 1_ÚPSVaR_Dohoda 23_36_054_161.pdf ( veľkosť: 514,2 KB, aktualizované: Piatok 26. Máj 2023 09:02 )