Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: HS 07/2022

Názov objednávateľa: Hrhovské služby, s.r.o.

Adresa objednávateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov

IČO objednávateľa: 36593168

Názov dodávateľa: DRE-FOREST

Adresa dodávateľa: Kováčová 84, 049 42 Kováčová

IČO dodávateľa: 44780494

Predmet zmluvy: Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán súvisiacich so záväzkom Predavajúceho previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Predmetu kúpy, ktorý je špecifikovaný v článku II ods. 1 tejto Zmluvy a so záväzkom Kupujúceho zaplatiť Predavajúcemu dohodnutú Kúpnu cenu podľa článli IV tejto zmluvy.

Zmluvná cena: 15000.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 09.04.2022

Datum zverejnenia: 25.01.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf scan.pdf ( veľkosť: 3 MB, aktualizované: Streda 25. Január 2023 14:38 )