Zmluva

Zmluva o poskytnutí NFP č. 309070AMQ9

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č. 1

Názov objednávateľa: Obec Malá Franková

Adresa objednávateľa: Malá Franková 35, 05978 Malá Franková

IČO objednávateľa: 00696277

Názov dodávateľa: Pôdohospodárska platobná agentúra

Adresa dodávateľa: Hraničná 12, 815 26 Bratislava

IČO dodávateľa: 30794323

Predmet zmluvy: Oplotenie cintorína v obci Malá Franková - mení sa začiatok realizácie projektu 03/2022 a ukončenie realizácie projektu 06/2023

Zmluvná cena: 20066.70 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 16.12.2022

Datum zverejnenia: 25.01.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Dodatok č. 1 zverejnenie.pdf ( veľkosť: 606,5 KB, aktualizované: Streda 25. Január 2023 10:56 )