Zmluva

Skončenie zmluvy

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa objednávateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO objednávateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Križan Enterprises s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 1153/8, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 52062589

Predmet zmluvy: Skončenie zmluvy poskytovaní služieb spojených so zálohovaním

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 21.11.2022

Datum zverejnenia: 24.11.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Vypoved zmuvy krizan ENT.pdf ( veľkosť: 21,2 KB, aktualizované: Štvrtok 24. November 2022 10:26 )