Obstaranie

Rekonštrukcia materskej školy v obci Výborná

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov úspešného uchádača: Ing. Peter Franko

Adresa úspešného uchádača: Široká 1882/78, 058 01 Poprad

IČO úspešného uchádača: 41299884

Predmet zákazky: Zabezpečenie služieb externého manažmentu pre projekt - Rekonštrukcia materskej školy v obci Výborná

Cena zákazky: 13.93 €/hod s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 04.11.2019

Datum zverejnenia: 11.02.2022