Obstaranie

Rekonštrukcia ambulancie všeobecného lekára Švábovce

Identifikácia

Číslo zákazky: 541/2021

Názov odberateľa: Obec Švábovce

Adresa odberateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 00326623

Názov úspešného uchádača: ToSeLi s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Švábovce 321

IČO úspešného uchádača: 50344170

Predmet zákazky: Rekonštrukcia ambulancie všeobecného lekára- stavebné práce v ObZS

Cena zákazky: 5169.87 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 23.06.2021

Datum zverejnenia: 27.10.2021