Obstaranie

Dobudovanie Infraštruktúry - Stavebný dozor

Identifikácia

Číslo zákazky: 301/2021

Názov odberateľa: Obec Švábovce

Adresa odberateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 00326623

Názov úspešného uchádača: Inpro Poprad, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad

IČO úspešného uchádača: 36501476

Predmet zákazky: Dobudovanie základnej technickej Infraštruktúry - Stavebný dozor

Cena zákazky: 15960.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 29.03.2021

Datum zverejnenia: 29.07.2021