Obstaranie

Dobudovanie Infraštruktúry - Externý manažment

Identifikácia

Číslo zákazky: 319/2021

Názov odberateľa: Obec Švábovce

Adresa odberateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 00326623

Názov úspešného uchádača: Rozvoj Spiša n.o.

Adresa úspešného uchádača: Medza 10, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO úspešného uchádača: 35582537

Predmet zákazky: Dobudovanie základnej technickej Infraštruktúry - Poradenstvo pri riadení projektov

Cena zákazky: 11232.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 06.04.2021

Datum zverejnenia: 29.07.2021