Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
25.06.2024 Vlajka SR, poštovné a balné.
2024034
22.70 € s DPH Obec Nemešany Gajdoš Gabriel-REPREZENT 05.06.2024
24.06.2024 pristavenie, vývoz a prenájom VOK na biologicky rozložiteľný odpad
O2024/20
240.00 € s DPH Obec Batizovce Brantner Poparad s.r.o. 07.06.2024
24.06.2024 ročná licencia na internetovú aplikáciu "Virtuálne Batizovce"
O2024/21
150.00 € s DPH Obec Batizovce SKEYEMAP, s.r.o. 20.06.2024
24.06.2024 ZŠ - predplatné - "Právny kuriér pre školy" od 01.09.2024-30.06.2025
O2024/57
149.00 € s DPH Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o. 18.06.2024
21.06.2024 Modul pokladňa 2024
92024
0.00 € s DPH Obec Jurské IFOsoft , s.r.o. 20.06.2024
21.06.2024 Zneškodnenie TKO
102024
0.00 € s DPH Obec Jurské Marius Pedersen. a.s 21.06.2024
21.06.2024 Materiál do ŠKD II.polrok 2023/2024
18/2024
164.00 € s DPH Základná škola KP Plus, s.r.o. 19.06.2024
21.06.2024 Učebnice SJL pre 2.stupeň
19/2024
3655.00 € s DPH Základná škola Orbis Pictus Istropolitana 20.06.2024
21.06.2024 odborná skúška plynového odberného zariadenia v objekte KD Ordzovany a OcÚ Ordzovany
2024038
373.53 € s DPH Obec Ordzovany Dušan Slaninka 10.06.2024
21.06.2024 vysprávky na MK na ulici Kostolnej v cene 35 €bez DPH/m2 v celkovej výmere 78,17 m2
36/2024
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce MEPOS SNV, s.r.o. 21.06.2024
21.06.2024 Čistiace prostriedky
2024/43
319.12 € s DPH Materská škola GASTROCHEM, s.r.o. 17.06.2024
20.06.2024 Výtvarné pomôcky
2024/40
388.70 € s DPH Materská škola Sobex s.r.o. 17.06.2024
20.06.2024 Učebné pomôcky
2024/41
2279.60 € s DPH Materská škola Zábavné učení SK s.r.o. 19.06.2024
20.06.2024 Učebné pomôcky
224/42
1808.00 € s DPH Materská škola BENJAMÍN s.r.o. 18.06.2024
19.06.2024 obj. na dodanie štrkodrvy fr. 0/63 - 60 t + doprava
42/24
0.00 € s DPH Obec Gánovce BETON PUMPY SPIŠ, s. r. o. 19.06.2024
Zobrazených 121 - 135 z celkových 27201.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 1813 1814