Objednávka

ŠEVT tlačivá - vysv.

Identifikácia

Číslo objednávky: 16/2024

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa objednávateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO objednávateľa: 37936867

Názov dodávateľa: ŠEVT a.s.

Adresa dodávateľa: Cementárenská 16, Banská Bystrica

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: ŠEVT tlačivá - vysv.

Cena objednávky: 100.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 25.06.2024

Datum zverejnenia: 10.07.2024

Dokumenty