Objednávka

obj. na zemné a udržiavacie, výkopové práce

Identifikácia

Číslo objednávky: 49/24

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Jozef Slavkovský - JS Výkop

Adresa dodávateľa: Športová 202/6, Gánovce

IČO dodávateľa: 32860064

Predmet objednávky: obj. na zemné a udržiavacie, výkopové práce

Cena objednávky: 2835.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Friesová Alžbeta ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 06.06.2024

Datum zverejnenia: 10.07.2024

Dokumenty