Objednávka

Mandátny certifikát

Identifikácia

Číslo objednávky: 2024/47

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Materská škola

Adresa objednávateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO objednávateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Disig, a.s.

Adresa dodávateľa: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

IČO dodávateľa: 35975946

Predmet objednávky: Mandátny certifikát

Cena objednávky: 108.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Alžbeta Kisková ( riaditeľka MŠ )

Dátumy

Dátum objednania: 08.07.2024

Datum zverejnenia: 08.07.2024

Dokumenty