Objednávka

Objednávka učebníc Geografie

Identifikácia

Číslo objednávky: 43/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa objednávateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 37876023

Názov dodávateľa: TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Krompašská 510/96, 040 11 Košice

IČO dodávateľa: 45258767

Predmet objednávky: Objednávka učebníc Geografie

Cena objednávky: 560.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Suchá ( ekonómka školy )

Dátumy

Dátum objednania: 25.05.2023

Datum zverejnenia: 26.05.2023

Dokumenty