Objednávka

Objednávka učebníc Literárnej výchovy

Identifikácia

Číslo objednávky: 40/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa objednávateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Patria I. spol. s r. o.

Adresa dodávateľa: Vápenická 8, 971 01 Prievidza

IČO dodávateľa: 30223563

Predmet objednávky: Objednávka učebníc Literárnej výchovy

Cena objednávky: 97.20 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Suchá ( ekonómka školy )

Dátumy

Dátum objednania: 25.05.2023

Datum zverejnenia: 26.05.2023

Dokumenty