Objednávka

Učebnice pre II. stupeň

Identifikácia

Číslo objednávky: 41/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa objednávateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO objednávateľa: 37792041

Názov dodávateľa: Kníhkupectvo LITTERA

Adresa dodávateľa: M. R. Štefánika 22, Martin

IČO dodávateľa: 33580511

Predmet objednávky: Učebnice pre II. stupeň

Cena objednávky: 1355.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Alica Hupková ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 24.05.2023

Datum zverejnenia: 24.05.2023

Dokumenty