Objednávka

ZŠ - adaptér

Identifikácia

Číslo objednávky: O2023/5

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa objednávateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 37876481

Názov dodávateľa: NAY a.s.

Adresa dodávateľa: Tuhovská 15 , 830 06 Bratislava

IČO dodávateľa: 35739487

Predmet objednávky: ZŠ - adaptér

Cena objednávky: 13.89 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Lenka Faltinová ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 19.01.2023

Datum zverejnenia: 25.01.2023

Dokumenty