Objednávka

ZŠ - monitorovacia správa

Identifikácia

Číslo objednávky: O2023/4

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa objednávateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 37876481

Názov dodávateľa: MEDIINVEST, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš

IČO dodávateľa: 44555890

Predmet objednávky: ZŠ - monitorovacia správa

Cena objednávky: 360.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Lenka Faltinová ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 16.01.2023

Datum zverejnenia: 25.01.2023

Dokumenty