Objednávka

ZŠ - školenie účtovníctvo

Identifikácia

Číslo objednávky: O2023/3

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa objednávateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 37876481

Názov dodávateľa: ICV Košice, n.o.

Adresa dodávateľa: Družstevná 232/2, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 51424266

Predmet objednávky: ZŠ - školenie účtovníctvo

Cena objednávky: 30.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Lenka Faltinová ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 16.01.2023

Datum zverejnenia: 25.01.2023

Dokumenty