Objednávka

ZŠ - príručka o postupoch účtovania

Identifikácia

Číslo objednávky: O2023/2

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa objednávateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 37876481

Názov dodávateľa: RVC-ZO zo sídlom v Štrbe

Adresa dodávateľa: Hlavná 188/67, 059 38 Štrba

IČO dodávateľa: 31954502

Predmet objednávky: ZŠ - príručka o postupoch účtovania

Cena objednávky: 44.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Lenka Faltinová ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 16.01.2023

Datum zverejnenia: 25.01.2023

Dokumenty