Objednávka

ZŠ - žiak so ŠVVP v 1.-4.roč.

Identifikácia

Číslo objednávky: O2023/1

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa objednávateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o.

Adresa dodávateľa: Heydukova 12 - 14 , 811 08 Bratislava

IČO dodávateľa: 35908718

Predmet objednávky: ZŠ - žiak so ŠVVP v 1.-4.roč.

Cena objednávky: 44.36 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Lenka Faltinová ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 16.01.2023

Datum zverejnenia: 25.01.2023

Dokumenty