Objednávka

MŠ - NP PRIM - divadelné predstavenie

Identifikácia

Číslo objednávky: O2023/7

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa objednávateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Spišské divadlo

Adresa dodávateľa: Radničné nám. 4, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31297846

Predmet objednávky: MŠ - NP PRIM - divadelné predstavenie

Cena objednávky: 124.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Lenka Faltinová ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 18.01.2023

Datum zverejnenia: 25.01.2023

Dokumenty