Objednávka

ZŠ - čistiace prostriedky

Identifikácia

Číslo objednávky: O2023/8

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa objednávateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Briston, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Fučíkova 144/124, 925 21 Sládkovičovo

IČO dodávateľa: 45547921

Predmet objednávky: ZŠ - čistiace prostriedky

Cena objednávky: 34.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Lenka Faltinová ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 20.01.2023

Datum zverejnenia: 25.01.2023

Dokumenty