Objednávka

Objednávka na posypový materiál

Identifikácia

Číslo objednávky: 8/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: VPS Vysoké Tatry, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Starý Smokovec 45, 062 01 Vysoké Tatry

IČO dodávateľa: 43795773

Predmet objednávky: Objednávka na posypový materiál

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Peter Hritz ( Starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 18.01.2023

Datum zverejnenia: 24.01.2023

Dokumenty