Objednávka

Objednávka lyžiarskeho výcviku

Identifikácia

Číslo objednávky: 9/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa objednávateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Ján Alexa - SAP

Adresa dodávateľa: Pod Úbočou 213/18, 059 17 Vernár

IČO dodávateľa: 35117851

Predmet objednávky: Objednávka lyžiarskeho výcviku

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Suchá ( ekonómka školy )

Dátumy

Dátum objednania: 23.01.2023

Datum zverejnenia: 24.01.2023

Dokumenty