Objednávka

obj. na revíziu plynových kotlov - 1 ks OcÚ, 1ks MŠ

Identifikácia

Číslo objednávky: 3/23

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: SEGAS, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Na letisko 2088, Poprad

IČO dodávateľa: 52855104

Predmet objednávky: obj. na revíziu plynových kotlov - 1 ks OcÚ, 1ks MŠ

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Olga Semkova ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 17.01.2023

Datum zverejnenia: 23.01.2023

Dokumenty