Objednávka

Kancelárske potreby

Identifikácia

Číslo objednávky: 91/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa objednávateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO objednávateľa: 37792041

Názov dodávateľa: KP plus

Adresa dodávateľa: MUDr. Alexandra 23, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet objednávky: Kancelárske potreby

Cena objednávky: 390.01 € s DPH

Objednávku vystavil: Alica Hupková ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 28.11.2022

Datum zverejnenia: 28.11.2022

Dokumenty