Objednávka

Komplexný balík programu Alf Family Škola

Identifikácia

Číslo objednávky: 90/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa objednávateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO objednávateľa: 37792041

Názov dodávateľa: IšKA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Fintická 14050/119, Prešov

IČO dodávateľa: 50378171

Predmet objednávky: Komplexný balík programu Alf Family Škola

Cena objednávky: 1797.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Alica Hupková ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 24.11.2022

Datum zverejnenia: 24.11.2022

Dokumenty