Objednávka

revízia HP

Identifikácia

Číslo objednávky: 45/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa objednávateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO objednávateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Livonec Sk, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: revízia HP

Cena objednávky: 200.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 24.11.2022

Datum zverejnenia: 24.11.2022

Dokumenty