Objednávka

ZŠ - publikácia Triedny učiteľ

Identifikácia

Číslo objednávky: O2022/80

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa objednávateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o.

Adresa dodávateľa: Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava

IČO dodávateľa: 35908718

Predmet objednávky: ZŠ - publikácia Triedny učiteľ

Cena objednávky: 50.55 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Lenka Faltinová ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 16.11.2022

Datum zverejnenia: 23.11.2022

Dokumenty