Objednávka

ZŠ - revízna kontrola

Identifikácia

Číslo objednávky: O2022/79

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa objednávateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Kelcom international Poprad, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Vagonárska 2363/320, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31687342

Predmet objednávky: ZŠ - revízna kontrola

Cena objednávky: 300.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Lenka Faltinová ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 16.11.2022

Datum zverejnenia: 23.11.2022

Dokumenty