Objednávka

MŠ - NP PRIM - učebné pomôcky

Identifikácia

Číslo objednávky: O2022/78

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa objednávateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Maquita s.r.o.

Adresa dodávateľa: Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno

IČO dodávateľa: 36316881

Predmet objednávky: MŠ - NP PRIM - učebné pomôcky

Cena objednávky: 421.07 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Lenka Faltinová ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 15.11.2022

Datum zverejnenia: 23.11.2022

Dokumenty