Objednávka

Tonery do kopírky Toshiba

Identifikácia

Číslo objednávky: 89/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa objednávateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO objednávateľa: 37792041

Názov dodávateľa: ML print

Adresa dodávateľa: SNP 7/15, Nová Dubnica

IČO dodávateľa: 43006442

Predmet objednávky: Tonery do kopírky Toshiba

Cena objednávky: 190.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Alica Hupková ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 23.11.2022

Datum zverejnenia: 23.11.2022

Dokumenty