Zmluva

Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov.

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hrabušice

Adresa objednávateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO objednávateľa: 00329151

Názov dodávateľa: AGROURBÁR, spo. s r.o.

IČO dodávateľa: 36177369

Predmet zmluvy: Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov.

Zmluvná cena: 192.07 €/rok

Dátumy

Datum podpisu: 16.03.2011

Datum zverejnenia: 06.07.2011

Dokumenty Pdf zmluva-16032011.pdf ( veľkosť: 821,5 KB, aktualizované: Streda 06. Júl 2011 10:34 )