Zmluva

Zmluva o nájme hrobového miesta

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Ing. Rusiňáková Mária

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Ordzovany

Adresa dodávateľa: 66, 05306 Ordzovany

IČO dodávateľa: 00329461

Predmet zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta

Zmluvná cena: 1.66 €/rok

Dátumy

Datum podpisu: 09.05.2011

Datum zverejnenia: 09.05.2011

Dokumenty Pdf Nájomná zmluva-HM Ing. Rusiňáková.pdf ( veľkosť: 58,7 KB, aktualizované: Pondelok 09. Máj 2011 10:29 )