Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: Su-59/2023-OBU-2

Názov objednávateľa: Pavol Janoščík

Adresa objednávateľa: Jarabina 143, 065 31 Jarabina

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Sulín

Adresa dodávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO dodávateľa: 00330191

Predmet zmluvy: predaj rekreačnej chaty súp. č. 13 s pozemkom KN-C 198/4 o výmere 50 m2 a pozemku KN-C 198/7 o výmere 354 m2, nachádzajúcich sa v k.ú. Malý Sulín

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť chata a pozemky; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Malý Sulín; Parcela číslo: 198/4 a 198/7; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 13

Zmluvná cena: 31300.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 25.05.2023

Datum zverejnenia: 26.05.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva.pdf ( veľkosť: 360,4 KB, aktualizované: Piatok 26. Máj 2023 14:02 )