Zmluva

Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa objednávateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO objednávateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Slovenský plynárenský preiemysel, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet zmluvy: Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu ZŠ, ŠJ, MŠ

Zmluvná cena: 0.06800 €/kWh s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.04.2023

Datum zverejnenia: 26.05.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Dodatok č.1 SPP.pdf ( veľkosť: 5,3 MB, aktualizované: Piatok 19. Máj 2023 17:40 )