Zmluva

Dodatok č.1 zmluvy o dielo č.2062022 JJ

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Bušovce

Adresa objednávateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO objednávateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Arprojekt, s.r.o

Adresa dodávateľa: Fraňa Kráľa 18, 058 01 Poprad 4

IČO dodávateľa: 47225998

Predmet zmluvy: čas plnenia a platobné podmienky

Zmluvná cena: 4200.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 18.11.2022

Datum zverejnenia: 25.11.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Dodatok č.1 zmluvy o dielo č. 2062022 JJ.pdf ( veľkosť: 197,3 KB, aktualizované: Piatok 25. November 2022 11:16 )