Zmluva

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Identifikácia

Číslo zmluvy: A 75 2022

Názov objednávateľa: Anna Alexajová

Adresa objednávateľa: Hviezdoslavova 7/27, 059 35 Baizovce

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Batizovce

Adresa dodávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO dodávateľa: 00326119

Predmet zmluvy: odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.11.2022

Datum zverejnenia: 24.11.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Zmluva 53 2022.pdf ( veľkosť: 676,1 KB, aktualizované: Štvrtok 24. November 2022 09:45 )