Zmluva

Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve

Identifikácia

Číslo zmluvy: 89/2022

Názov objednávateľa: Šargová Viera Ing.

Adresa objednávateľa: Pribylina

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Pribylina

Adresa dodávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO dodávateľa: 00315711

Predmet zmluvy: Nájom bytu č. 7 v bytovom dome č. 19

Zmluvná cena: 205.00 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 24.11.2022

Datum zverejnenia: 25.11.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Dodatok č.1 Viera Šargová.pdf ( veľkosť: 79,6 KB, aktualizované: Štvrtok 24. November 2022 08:51 )