Zmluva

MANDÁTNA ZMLUVA

Identifikácia

Číslo zmluvy: ZML. 35/2022

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: BETPO, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Opavská 619/2, 031 04 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 54607370

Predmet zmluvy: Zabezpečenie činností: a) na úseku ochrany pred požiarmi vo forme výkonu činnosti technika požiarnej ochrany (ďalej len „OPP“) v zmysle §9 ods. 2 Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov b) bezpečnostnotechnickej služby (ďalej len „BTS“) v zmysle §22 Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvná cena: 33.00 €/mesiac bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.09.2022

Datum zverejnenia: 23.09.2022

Dokumenty Pdf MANDÁTNA ZMLUVA_BETPO.pdf ( veľkosť: 659,1 KB, aktualizované: Piatok 23. September 2022 11:39 )