Zmluva

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Identifikácia

Číslo zmluvy: 71/2022

Názov objednávateľa: Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)

Adresa objednávateľa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava

IČO objednávateľa: 00151866

Názov dodávateľa: Obec Pribylina

Adresa dodávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO dodávateľa: 00315711

Predmet zmluvy: Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít Projektu: Rekonštrukcia a výstavba prístupových komunikácií k osade Pod Brehom v obci Pribylina

Zmluvná cena: 145901.81 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.09.2022

Datum zverejnenia: 23.09.2022

Dokumenty Pdf Zmluva o poskytnutí NFP.pdf ( veľkosť: 2 MB, aktualizované: Piatok 23. September 2022 09:33 )