Zmluva

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vydrník

Adresa objednávateľa: č. 55, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 00326747

Názov dodávateľa: Východoslovenská energetika a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet zmluvy: dodávka elektriny do odberných miest

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.09.2022

Datum zverejnenia: 21.09.2022

Dokumenty Pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny (2).pdf ( veľkosť: 400,6 KB, aktualizované: Streda 21. September 2022 12:41 )